Čtenářský klub 2022/2023

06.09.2022

Přijímáme přihlášky do čtenářského klubu na rok 2022/2023. Na schůzkách budeme číst a pomáhat vybírat knihy dle věku, zájmů a čtenářských schopností, pracovat s knihami s cílem prohloubit čtenářskou gramotnost, jako je porozumění a používání psaného textu, přemýšlení o něm a využití potenciálu textu pro vlastní situace v životě.

Děti se budou učit mluvit o přečtených knihách a na základě svých vlastních kladných i záporných pocitů motivovat ostatní čtenáře k diskuzi nad textem a případnému doporučení.

Více viz Čtenářský klub

Vytvořte si webové stránky zdarma!