Čtenářský klub

Čtenářský klub

Ve školním roce 2022/2023 nabízí Obecní knihovna v Mukařově Čtenářský klub pro děti
 

Základní informace

  • Čtenářský klub (ČK) pro děti bude probíhat v Obecní knihovně v Mukařově, v budově KKCM
  • První schůzka ČK se bude konat v říjnu 2022 ( 6.10.2022)
  • Klub se bude scházet jednou za měsíc ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin, v době, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena
  • Budou přijímány děti od ukončené první třídy (6- 15 let)
  • Klub bude mít schůzky každý první čtvrtek v měsíci
  • Do skupinky přijímáme 10 dětí
  • ČK bude poskytován zdarma, ale pouze pro registrované čtenáře
  • Členové klubu si během schůzek mohou vrátit a půjčit knihy

Činnost klubu:

Členům klubu budeme na schůzkách číst a pomáhat vybírat knihy dle věku, zájmů a čtenářských schopností, pracovat s knihami s cílem prohloubit čtenářskou gramotnost, jako je porozumění a používání psaného textu, přemýšlení o něm a využití potenciálu textu pro vlastní situace v životě.

Děti se budou učit mluvit o přečtených knihách a na základě svých vlastních kladných i záporných pocitů motivovat ostatní čtenáře k diskuzi nad textem a případnému doporučení.

Pokud přihlášené děti nebudou registrovaní čtenáři v Obecní knihovně Mukařov, bude jim registrace zařízena na dobu členství v ČK zdarma.

Pro přihlášení dětí můžete využít formulář níže, nebo napsat e-mail na adresu knihovna@mukarov.cz

Přihláška do Čtenářského klubu Obecní knihovny v Mukařově

Vytvořte si webové stránky zdarma!