1. schůzka čtenářského klubu 2022/2023

11.10.2022

1. schůzka čtenářského klubu proběhla ve čtvrtek 6. 10. 2022. Kapacita klubu není naplněna, stále ještě přijímáme přihlášky do klubu na tento školní rok. 

Na schůzkách budeme číst a pomáhat vybírat knihy dle věku, zájmů a čtenářských schopností, pracovat s knihami s cílem prohloubit čtenářskou gramotnost, jako je porozumění a používání psaného textu, přemýšlení o něm a využití potenciálu textu pro vlastní situace v životě.

Děti se budou učit mluvit o přečtených knihách a na základě svých vlastních kladných i záporných pocitů motivovat ostatní čtenáře k diskuzi nad textem a případnému doporučení.

Více viz Čtenářský klub

Vytvořte si webové stránky zdarma!