Duben v knihovně

11.05.2023

V dubnu, kdy se připomíná DEN Země a děti se učí, jak se starat o naši planetu Zemi navštívily všechny druhé a některé čtvrté třídy ze ZŠ Mukařov knihovnu.

Přečetli jsme si knihu: Dědeček v růžových kalhotách (autorka: Lucie Hášová Truhelková), u které jsme si popovídali proč je důležité se starat o naši planetu a čím můžeme přispět my, jako jedinci k lepšímu životnímu prostředí. Následovala praktická ukázka, kdy se děti na odpadcích učily, jak postupovat, když neví, zda je odpad k recyklaci a případně do jakého odpadu patří. Zmínili jsme nezbytnost třídění a minimalizaci odpadu, abychom nemuseli potkávat v okolí nevzhledné skládky

Vytvořte si webové stránky zdarma!